Nyt album: Mads Hansens Kapel – Fanø i Flammer GO0824

Mads Hansens Kapel, kendt i ind- og udland som et genialt og legesygt folkensemble og veritabelt balorkester, har med deres tøjleløse energi og forrykte arrangementer, for det meste gjort sig heldigt bemærket på både dansegulvet og i koncertsalen.

Med snart ti års koncerter i lande som Finland, Estland, Schweiz, Tyskland og USA, og med adskillige udgivelser bag sig, udkommer Mads Hansens Kapel nu igen med en perlerække af traditionel musik, arrangeret på fornemste vis af orkesteret selv.
Et album med otte værker fra Fanø, alle med rødder i sønderhoning-traditionen, en særlig dans fra øens sydligste egn. Track nr. 2 er en nyskrevet sønderhoning, som Kapellets medlemmer har komponeret i fællesskab, resten er traditionelle melodier. “Præludium” og “Postludium” dog uden de originale titler, som er hhv. “Den første som mig elsket har” og “Æ Rømeser”.

Trackliste

  1. Præludium
  2. Mads Hansens Stykke
  3. Poul Jonas
  4. Hej Fideli
  5. Æ lam
  6. Jordomrejsen
  7. Hej vil du med så kom
  8. Postludium

Mads Hansens Kapel er:
Julian Svejgaard Jørgensen: Klaver
Emil Ringtved Nielsen: Bas
Sebastian Boesgaard Bloch Larsen: Guitar
Jonas Lærke Clausen: Violin
Martin Strange Lorenzen: Klarinet

Fanø i Flammer

Kvinden står på stranden.
Den eneste lyd er brændingen og blæsten. Bølger som brydes. Mågernes skrig.
Kvinden kniber øjenene sammen i den smalle sprække i tørklædet.
Sand hvirvler omkring hende.
Kvinden skuer mod horisonten.
Alt hun kan se er havet.
Alt hun kan høre er brændingen og blæsten. Bølger som brydes. Mågernes skrig.
Fanø i Flammer er en hyldest til svundne tider.
Den er fiskerens, købmandens og enkens sang.
Den er lyden af skumsprøjt og eventyr, fjerne lande og ukendte horisonter.
Og den er lyden af savn, uvished og pligt.
I otte satser fortæller Fanø i Flammer historien om havet og de mennesker som levede i og omkring det. -I medgang og modgang (Mads Hansens Kapel).

More info
https://madshansenskapel.dk/

Youtube : www.youtube.com/@madshansenskapel5924

English text:

Mads Hansens Kapel, known at home and abroad as a brilliant and playful folk ensemble and veritable ballroom orchestra, with their unbridled energy and crazy arrangements, has mostly made a name for itself both on the dance floor and in the concert hall.

With almost ten years of concerts in countries such as Finland, Estonia, Switzerland, Germany and the USA, and with several releases behind them, Mads Hansen’s Kapel now comes down again with a string of traditional music, arranged in the finest way by the orchestra itself.

A record with eight tunes from the island of Fanø, west of Esberg (DK). All the tunes are rooted in the Sønderhoning tradition, a special dance from the island’s southernmost region.
Track no. 2 is a newly written sønderhoning that the members of the band have composed together, The other tunes are traditional melodies. “Prelude” and “Postlude”, however, without the original titles, which are respectively “Den første som mig elsket har” and “Æ Rømeser”. (The first one who loved me” and “Æ Rømeser”).

Fanø I Flammer

The woman is standing on the beach.
The only sound is the surf and the wind. Waves that break. The cry of the seagulls.
The woman narrows her eyes in the narrow slit in the scarf.
Sand swirls around her.
The woman looks towards the horizon.
All she can see is the sea.
All she can hear is the surf and the wind. Waves that break. The cry of the seagulls.
Fanø I Flammer is a tribute to bygone times.
It is the song of the fisherman, the merchant and the widow.
It is the sound of foam splashes and adventures, distant lands and unknown horizons.
And it is the sound of longing, uncertainty and duty.
In eight movements, Fanø I Flammer tells the story of the sea and the people who lived in and around it.In prosperity and adversity (Mads Hansen’s Kapel).