Nu også digital: Jensen & Bugge – Greatest Hits GO0721

Jensen & Bugge er historien om Mette Kathrine Jensen Stærk og Kristian Bugge der voksede op i samme nabolag udenfor Vejle, men først rigtig mødtes på Musikkonservatoriet og i 2001 dannede duoen Jensen & Bugge. Som duo er de en af Danmarks ubestridte mest travle duo indenfor den traditionelle instrumentale danske folkemusik. Nu 20 år senere med mange cdudgivelser, tusinder af kilometer og spillejobs i ind og udland udgiver de denne CD med nogle af deres favoritmelodier.

Jensen & Bugge is the story of Mette Kathrine Jensen Stærk and Kristian Bugge, who grew up in the same neighborhood outside Vejle (DK) but first really met at the Music Conservatory and in 2001 formed the duo Jensen & Bugge which is now one of Denmark’s undisputed busiest duo within the traditional instrumental Danish folk music. Now, 20 years later, with many CD releases, thousands of miles and gigs at home and abroad, they are releasing this CD with some of their favorite tunes.

Udgivelsen er tidligere udgivet på CD og Vinyl (www.folkshop.dk) I medfølgende 12s. booklet beskriver de der nogle af de historier der knytter sig til melodierne og dermed også en beskrivelse af nogle af duoens oplevelser og møder med egne, lande og personer der har betydet noget for dem.

The album is ealier released phisical as CD & Vinyl (www.folkshop.dk)- There they describe some of the stories associated with the melodies and thus also a description of some of the duo’s experiences during their career, encounters with places, countries and people who have meant something to them.