Genudgivelse: Per Fjord – Udenfor billedet GO1421

Per Fjords album UDENFOR BILLEDET fra 1993 genudgives.
Tekster og musik af Per Fjord og Svend-Erik Pedersen. Produceret og arrangeret af Martin Gerup og med en perlerække af danske musikere og sangere som medvirkende.

Albummet fik i sin tid en overordentlig god modtagelse i pressen

Nu næsten 30 år efter har Per Fjord og Svend-Erik valgt at reproducere og genudgive albummet.    

Medvirkende musikere: Per Fjord: Vokal, guitar, mundharmonika. Svend-Erik Pedersen: Akustisk og elektrisk guitar. John Strange: Elbas og kontrabas. Martin Gerup: Keyboard og klokkespil. Erling Lund-Jensen: Flygel. Sille Grønberg: Ukulele og vokal. Keld Lauritzen: Hammondorgel. Bent Malinowski: Dobro og pedal steelguitar. Anders Roland: Akustisk guitar. Erik Grip: Vokal. Gitte Naur: Kor. Flemming Nielsen: Perkussion. Hanne Methling: Vokal. Sanne Graulund: Kor. Kazio Kierpaul: Harmonika. Emil De Wall: Trommer. Åge Klausen: Perkussion. Halfdan E: Guitar. Joacim Ussing: Elbas. Helle Henning: Kor. Rikke Schelde: Kor. Susi Hyldgård: Flygel. Erik Rasmussen: Elguitar. Lars Rasmussen: Elguitar.

  1. Ånd på mit hjerte
  2. Elendigheden fløjter
  3. Kysepigen Sara
  4. Hjerternes sø
  5. Midsommervej
  6. Jeg kørte Long-John for Købmand Eriksen
  7. Udenfor billedet
  8. Mortis Town
  9. Natmusik
  10. Tælle, tælle blomsterblad

Katalognr GO1421
Ean stregkode 5705934004265
ISRC DK-6KA-21-014 01-10
LC 09240

I forbindelse med genudgivelsen har Per Fjord skrevet bogen EFTERKLANG, Fortællinger fra et album. Her får de ti sange en krans af ord med på vejen. Novelleagtige fortællinger med satire og spidsfindig humor sat sammen med mere eller mindre alvorlige selvbiografiske notater. Sangene set i et nyt lys næsten 30 år efter.

ISBN 9788743033493
124 pages,
Language: Danish
Paperback

Kan købes som CD og bog men også med fordel som sampak CD+Bog – se mere i vores folkshop.dk her

Per Fjord’s album ”UDENFOR BILLEDET” (“Outside the  picture”) from 1993 is reissued.
DK Lyrics and music by Per Fjord and Svend-Erik Pedersen. Produced and arranged by Martin Gerup and with a great line up of Danish musicians and singers as contributors.

The album received an extremely good reception in the press in its time

Now, almost 30 years later, Per Fjord and Svend-Erik have chosen to reproduce and re-release the album.

In connection with the re-release, Per Fjord has written the book “EFTERKLANG, Fortællinger fra et album”. Stories about the album where the ten songs get a wreath of words along the way. Short story-like tales with satire and subtle humor put together with more or less serious autobiographical notes. The songs seen in a new light almost 30 years after. Language

Available as CD and Book, but also as an special offer CD+Book package – see more here in our folkshop.dk