VAEV – VAEV GO1620

VAEV er David Mondrup og Poul Lendal. Folktronica duoen arbejder med fortolkninger af den helt traditionelle danske folkemusik samt enkelte egne kompositioner.

David Mondrup, som er lærer i elektronisk musik på Engelsholm Højskole. Han er uddannet rytmisk musiker fra konservatoriet i Århus. Foruden den elektroniske maskinpark spiller Mondrup melodica, indisk harmonium, flygel m.v. Mondrup spiller også i folkemusikorkesteret Mallebrok.
Poul Lendal er udnævnt rigsspillemand i 2014 og har spillet 45 år med folkemusik trioen Lang Linken, Harpens Kraft m.fl. Han har også i et halvt liv undervist på Lilleskolen Odense og Det fynske Musikkonservatoriums folkemusiklinje (som han var med til at starte). I Væv spiller Poul Lendal violin, seljefløjte, jødeharpe, skeer m.v.

 1. Klaphopsa
 2. Nøkkens Vals
 3. Jomfru luk din dør op
 4. Radioskottis
 5. Jorn/Hellige konger tre
 6. Springdans
 7. Svøpser
 8. Lejerdrengen/Engelsholm
 9. På snei
 10. Langt ud i skoven/Slängpolska fra Vridstad
 11. Kærlighedstræet
 12. Tidmand

Digital release preorder here

Physical release 28.12.20 : www.folkshop.dk

Indspilning og mix: David Mondrup
Mastering: Anders Ruby
Illustrationer og layout: Poul Lendal
Grafisk bearbejdning: Mikkel Bech

VAEV is David Mondrup and Poul Lendal.
The Folktronica duo works with interpretations of traditional Danish folk tunes and own compositions.
David Mondrup, who is a teacher of electronic music at Engelsholm Højskole. He is a trained rhythmic musician from the conservatory in Aarhus. In addition to the electronic machine park, Mondrup plays melodica, Indian harmonium, grand piano, etc. David Mondrup also plays in the folk music orchestra Mallebrok.

Poul Lendal was appointed as “Rigsspillemand” in 2014 and has played more than 45 years with the folk music trio Lang Linken, Harpens Kraft and others. He has also taught for half a life at Lilleskolen Odense and the Funen Music Conservatory’s folk music line (which he helped start). In Vaev, Poul Lendal plays violin, willow flute, Jewish harp, spoons, etc.

David Mondrup: Laptop, harmonium, melodica, keyboard and vocal
Poul Lendal: Violin, spoons, ”rummelpot”, seljeflute, Jewish harp and vocal
Guest: Mia Guldhammer vocal (3, 7, 8 og 12)