Danish Fiddle Quartet  – Nattens favn GO2223 (digital/CD)

Dansk kammerfolk orkester udgiver deres debutalbum
Danish Fiddle Quartet er en ny strygekvartet dannet af violinisten Jørgen Dickmeiss. Kvartetten spiller moderne nordisk folkemusik.

Info and shop here

Musikken bevæger sig i grænselandet mellem den klassiske tradition og folkemusikken og har fod og hjerte i begge genrer.
Med denne nye strygekvartet udlever Jørgen Dickmeiss en gammel drøm om at spille kammerfolk. Han har samlet en kvartet bestående af to klassiske musikere og to folkemusikere. Jørgen har også komponeret og arrangeret det meste af musikken til dette ensemble. Du kan også høre nye kompositioner og arrangementer af Ditte Fromseier, Carl Nielsens musik og trad. folkemelodier.
Kvartetten består af violinisterne Jørgen Dickmeiss og Ditte Fromseier Hockings, som begge er kendte og veletablerede navne indenfor på den danske og internationale folkemusikscene samt Bruno Sanches og Mathilde Helding på henholdsvis bratsch og cello, fra den unge danske klassiske elite. Kvartettens to sangere, Ditte og Jørgen, kan også høres i nogle af arrangementerne

Jørgen Dickmeiss – violin, mandolin, sang
Ditte Fromseier Hockings – violin, sang
Bruno Sanches – bratsch
Mathilde Helding – cello

01 Natten kommer som ventet (Jørgen Dickmeiss) 5:40
02 Nattens favn (Lyrics & music by Jørgen Dickmeiss) 6:15
03 Maskerade polka (Carl Nielsen / Trad. Dk. adapted by Jørgen Dickmeiss)) 2:43
04 Air (Jørgen Dickmeiss) 6:04
05 Toreby ligsalme (Trad. Dk. & Jørgen Dickmeiss) 5:23
06 Jørgen Vestergaards rundtenom (Jørgen Dickmeiss) 3:07
07 De halve trin (Jørgen Dickmeiss) 4:27
08 Opus 33 genbesøgt (Jørgen Dickmeiss) 6:26
09 Nattens fred (Lyrics & music by Ditte Fromseier Hockings) 3:33
10 T4 valsen (Jørgen Dickmeiss) 4:20
11 Læsehesten (Jørgen Dickmeiss) 4:56

Danish Fiddle Quartet is a new string quartet formed by violinist Jørgen Dickmeiss. The quartet plays modern Nordic folk music.
The music moves in the borderland between the classical tradition and folk music and has a foot and heart in both genres.
With this new string quartet, Jørgen Dickmeiss lives out an old dream of playing chamber music. He has assembled a quartet consisting of two classical musicians and two folk musicians. Jørgen has also composed and arranged most of music for this ensemble. You can also here other newly written compositions and arrangements of Ditte Fromseier, Carl Nielsen and traditional folk melodies.
The quartet consists of violinists Jørgen Dickmeiss and Ditte Fromseier Hockings, who are both well-known and well-established names on the Danish and international folk music scene, as well as Bruno Sanches and Mathilde Helding on viola and cello, respectively, from the young Danish classical elite. The quartets two singers Ditte and Jørgen can also be heard in some of the arrangements.

Info and shop here

NDC Oslo 2023