Ny digital single: Jagd, Bugge, Beck – Ulla Berg Kvadrille GO0122-2

Med baggrund i violinisten Steen Jagds kompositioner udgiver han og de 2 øvrige traditionelle spillemænd Kristian Bugge (Violin) og Malene Daniels Beck (piano) det digitale track Ulla Berg Kvadrille fra deres fulde fysiske CD “Jagdselskabet”.

De har som trio igennem de seneste 10 år spillet traditionelle og nykomponerede melodier i den danske spillemandstradition.:

“Vi har mødt hinanden i folkemusikmiljøet gennem årene, og for ca. 10 år siden dannede vi denne trio her med udgangspunkt i traditionelle melodier såvel som disse melodier, som er lavet på skuldrene af dansk folkemusik- og dansetradition. Imidlertid fik vi travlt med andre ting, og Malene flyttede til Fanø. Men så skulle vi tilfældigvis spille til et par dansearrangementer og tog i den forbindelse dette repertoire op igen. Det er en stor glæde og fornøjelse for mig, at Kristian og Malene har villet være med til det her projekt!” Steen Jagd Andersen

Den fysiske fulde CD er tilgængelig via distribution i ind- og udland samt selvfølgelig i vores folkshop.dkEnglish:

Based on the violinist Steen Jagd’s compositions, he and the traditional musicians Kristian Bugge (Violin) and Malene Daniels Beck (piano) release the digital track Ulla Berg Kvadrille from their full physical CD “Jagdselskabet”.

As a trio, they have for the past 10 years played traditional and newly composed melodies in the Danish fiddler tradition .:

“We have met each other in the folk music community over the years, and about 10 years ago we formed this trio here based on traditional melodies as well as these melodies, which are made on the shoulders of Danish folk music and dance tradition. However, we got busy with others Malene moved to Fanø. But then we happened to play for a couple of dance events and took up this repertoire again. It is a great joy and pleasure for me that Kristian and Malene have wanted to be part of this project. ! ” Steen Jagd Andersen

The physical full CD “Jagdselskabet” is available via distribution in DK and abroad and of course in our folkshop.dk