Ny CD: Jagd, Bugge, Beck – Jagdselskabet

link to Folkshop.dk

Med baggrund i violinisten Steen Jagds kompositioner udgiver han og de 2 øvrige traditionelle spillemænd Kristian Bugge (Violin) og Malene Daniels Beck (piano) nu det fulde og fysiske album Jagdselskabet GO0122 – i alt 17 tracks

Singlen Pigernes Glæde (track nr. 5) blev udgivet den 18. februar 2022

De har som trio igennem de seneste 10 år spillet traditionelle og nykomponerede melodier i den danske spillemandstradition. “Vi har mødt hinanden i folkemusikmiljøet gennem årene, og for ca. 10 år siden dannede vi denne trio her med udgangspunkt i traditionelle melodier såvel som disse melodier, som er lavet på skuldrene af dansk folkemusik- og dansetradition. Imidlertid fik vi travlt med andre ting, og Malene flyttede til Fanø. Men så skulle vi tilfældigvis spille til et par dansearrangementer og tog i den forbindelse dette repertoire op igen. Det er en stor glæde og fornøjelse for mig, at Kristian og Malene har villet være med til det her projekt!” Steen Jagd Andersen.

Tracks:

 1. No.1
 2. Afrikaneren
 3. Salonskottish
 4. Fuglsang march
 5. Pigernes glæde
 6. Stævnemødeengelsk
 7. Den tætte hopsa
 8. De Taam skottish
 9. Elegi
 10. Karnevals
 11. Ida Bleska
 12. Ulla Berg kvadrille
 13. Den galde hane
 14. Abildholt brudemarch
 15. Trek
 16. Valbypolka
 17. Mr. Peanut

Steen Jagd Andersen, Violin
Kristian Bugge, Violin
Malene Daniels Beck, Piano

Music: Steen Jagd Andersen

Artist: Jagd, Bugge, Beck
Titel: Jagdselskabet
Cat.no GO0122
Barcode 5705934004203
ISRC: DK-6KA-22-001-01-17
LC 09240
Label: GO Danish Folk Music
Release only as physical CD
incl 12p. booklet language: DK/UK

The Single Pigernes Glæde (track 5) also available digitalt

Steen Jagd Andersen (violin)
Steen Jagd Andersen. I 1974 traf jeg spillemanden Thomas Thomsen fra Nr. Omme sogn syd for Holstebro. Han spillede på harmonika og violin. På det tidspunkt spillede jeg violin, og havde også spillet folkemusik i nogle år. Men det stod klart for mig, at den musik Thomas spillede var helt anderledes rodfæstet, end det jeg spillede. Det førte til et mangeårigt sammenspil i de vestjyske forsamlingshuse med enkelte afstikkere til Århus, København og Roskilde. Vi spillede til fødselsdage, bryllupper, sølvbryllupper og gammeldansaftener,

Vi besøgte også mange spillemænd på egnen, deriblandt hans far, som også havde været spillemand. Den lille spillemand, som Thomas sagde, som spillede til de lokale danseaftener. Den store spillemand var Niels Mortensen, som desværre var død. Han tog rundt på egnen til de store baller. Niels Mortensen havde lavet adskillige melodier, som vi spillede. Thomas lavede melodier, bl.a. en flot brudevals til mit bryllup.

Jeg spillede også en del sammen med en spillemand, Knud Laursen, fra Haderup i Vestjylland, som havde et helt særligt taw og nogle spændende melodier. Ham spillede jeg sammen med til The Bicentennial i USA i ´76.

Derefter har jeg spillet til dans i forskellige orkestre. Dansk Arbejde, Ballast, Hedeselskabet.

Malene Daniels Beck (klaver)
Igennem hele sin barndom har Malene mødt folkemusik via sin mors tilknytning til folkemusikhusene i Danmark. Især Skælskør – og Vestjyllands højskoler afholdt folkemusikkurser, og der mødte Malene som barn mange sangere og spillemænd. Som 12-årig begyndte hun at spille på klaver til dans, bl.a. med Thyspillemanden Viggo Balle Gade, som da boede i København. Malene har været på flere inspirationsrejser. Til Irland samt til Cape Breton og Quebec i Canada, hvor klaveret spiller en stor rolle i traditionel folkemusik. Sammen med sit dybe kendskab til den danske musik, har Malene udviklet sin egen spillestil.

Malene er uddannet på det jyske musikkonservatorium med el-bas som hovedinstrument, og har spillet i bl.a. folk-bandet ”Instinkt”, der har bragt hende vidt omkring i verden. Hun spiller også med den kendte danske violinist Tove de Fries og et utal af konstellationer, – både på bas og klaver.

Kristian Bugge (violin)
Kristian er uddannet fra Syddansk musikkonservatoium og har specialiseret sig i de danske folkemusik traditioner og er meget aktiv i Danmark, Skandinavien og Nordamerika både som musiker og underviser. Allerede i 2006 modtog han “Årets folk debut” og “Årets folk instrumentalist” ved DMA Folk. Siden er han blevet en af de mest prisbelønnede folkemusikere herhjemme, med ikke mindre end 9 DMA-priser for arbejdet med sine bands og projekter. Mere info via www.kristianbugge.com

English text

Based on the violinist Steen Jagd’s compositions, he, and the traditional musicians Kristian Bugge (Violin) and Malene Daniels Beck (piano) release the digital track Pigernes Glæde (The girls joy) from their upcoming full CD.
As a trio, they have for the past 10 years played traditional and newly composed tunes in the Danish fiddling tradition.

“We have met each other in the folk music community over the years, and about 10 years ago we formed this trio here based on traditional melodies as well as these melodies, which are made on the shoulders of Danish folk music and dance tradition. However, we got busy with others Malene moved to Fanø. But then we happened to play for a couple of dance events and took up this repertoire again. It is a great joy and pleasure for me that Kristian and Malene have wanted to be part of this project. ! ” Steen Jagd Andersen

The single Pigernes glæde is only available digital.

Steen Jagd Andersen. In 1974, I met the trad folk musician Thomas Thomsen from Nr. Omme Parish south of Holstebro in Western Jutland. He played accordion and violin. At the time, I played violin and had played folk music for a couple of years. However, it became clear to me that the music Thomas played was rooted in a way that was completely different from the music I played with my younger friends. For the following many years, Thomas and I played at the dance venues in the countryside with a few visits to Copenhagen and other larger towns. We played at birthdays, weddings, silver weddings, “old dance evenings” etc.

We also visited many trad folk musicians in the region including his father, “the small musician”, as Thomas called him, who used to play at the local dance events. The grand fiddler was Niels Mortensen who unfortunately had passed away. He toured the countryside for the large parties. He had written several tunes that we played. Thomas made his own tunes, including a wonderful bridal waltz for my wedding.

I also played quite a bit with a fiddler, Knud Laursen, from Haderup in Western Jutland, who had a very special technique and some interesting tunes. I played with him for the Bicentennial in USA in ´76.

Since then, I have played at dance events in different ensembles: Dansk Arbejde, Ballast, Hedeselskabet. (Danish Work, Ballast, The Danish Heath Society)

Malene Daniels Beck (piano). During her childhood and adolescence, she was introduced to folk music through her mother´s affiliation with the folk music venues in Denmark, especially the folk high schools in Skælskør and Western Jutland, where Malene met many singers and traditiona musicians. At the age of 12, she started playing the piano at dances with a fiddler from Thy in Northern Jutland, Viggo Balle Gade, who lived in Copenhagen at the time. Malene has been on several journeys for inspiration. To Ireland as well as to Cape Breton and Quebec in Canada, where the piano plays an important role in traditional folk music. Combining this with her deep knowledge of Danish music, Malene has developed her own style.
She graduated from The Royal Academy of Music in Jutland with electric bass as her main instrument. Among other constellations, she has played in the folk band “Instinct” that has brought her touring around the world. She also plays with the well known Danish fiddler Tove de Fries and in many other constellations, on piano as well as bass.

Kristian Bugge (violin) graduated from Danish National Academy of Music in Odense and has specialized in the Danish folk music traditions. He is very active in Denmark, Scandinavia and North America, both as a musician and as a teacher. As early as 2006, he received two Danish Music Awards. “Folk Debut of the Year” and “Folk Instrumentalist of the Year”. Since then, he has become one of the most awarded folk musicians with 9 music awards for his work with different bands and projects. More info at www.kristianbugge.com.