Vinding, Villén & Tophøj – Mikrokosmos GO0521

Mads Vinding, bass, composer.
Andreas Tophøj, violin, vocals
Linnéa Villén, flute, vocals, composer.

Verdenskendt jazzbassist, solistuddannet fløjtenist og inkarneret folk-spillemand møder hinanden på tværs af genrer, alder, humor og kompositioner.

Vinding, Villén & Tophøj´s nye EP befinder vi os i lunt og godt selskab med jazzbassist Mads Vinding, fløjtenist og sangerinde Linnéa Villén og folkemusikviolinist Andreas Tophøj. Flyvende soli og egne numre går hånd i hånd med den ældste danske melodi vi kender – udført af musikerpersonligheder, som inspirerer og udfordrer hinanden på tværs af alder og genrer.

De tre musikere er højt respekterede inden for hver deres felt og spidskompetencer; Jazz, klassisk og folkemusik. På EP´ en mødes de I et grænseland i det folkemusiske udtryk med noter til det jazzede.

Bassist, Mads Vinding startede sin karriere som professionel musiker som blot 16-årig og har mere end 600 pladeindspilninger bag sig. Mads har spillet med de helt store navne som f.eks Herbie Hancock og Ben Webster.

Fløjtenist og sangerinde, Linnéa Villén afsluttede i 2014 solistklassen i København med en højt rost debutkoncert. Hun er en flittigt brugt  kammer- og orkestermusiker – bl.a. i duoen “Villén & Sjølin”, og orkestre som Radiosymfoniorkestret samt det Kongelige Kapel. Linnéa har sideløbende studeret sang på Anne Rosing instituttet.

Violinist, Andreas Tophøj er blevet en af de mest fremtrædende violinister på den danske folkemusikscene. I 2015 opnåede Andreas den personlige hæder at blive nomineret som ”Årets kunstner” ved Danish Music Award Folk.

Tracks

 1. Drømte mig en drøm i nat (1945) / Tekst: Erik Berthelsen, Musik: Povl Hamburger / Arrangement: Mads Vinding

Drømte mig en drøm i nat er vores ældste kendte melodi som kan dateres helt tilbage til 1200-tallet, hvor den blev nedfældet i Skånske lov. I 1945 blev der videredigtet på den af Povl Hamburger og samme år skrev Erik Berthelsen teksten færdig til sangen som vi kender den i dag.

 1. Mikrokosmos (2020) / Tekst: Erik Axel Karlfeldt / Musik: Linnéa Villén
  Mikrokosmos
  med tekst af Erik Axel Karlfeldt og musik af Linnéa Villén udtrykker stemningen i de 4 årstider og samtidig skildrer den udtryksfuldt de 4 temperamenter. Mikrokosmos hentyder til ”en lille og begrænset verden som udgør et menneskes (åndelige) tilholdssted forstået som en miniature af hele universet.”
 2. Vejbossa (2018)  / Musik: Mads Vinding 
  Vejbozza er skrevet af Mads Vinding til TV-programmet ”Det lille hus ved motorvejen” med vært Anne Marie Helger og kapelmester Frans Bak. Man kan se en ganske ung Mads på bas hvis man googler programmet.
 1. Tilgivelse er! (2017) / Tekst: Mette Marbæk, Musik: Linnéa Villén og Mads Vinding
  Tilgivelse er! er en poetisk sang om, at tilgivelse kun kan finde sted i samspil med en eller flere andre. Tilgivelse bliver sat i modspil til fragivelse, som er dér ensomheden befinder sig bedst

Artist: Vinding, Villén & Tophøj
Title: Mikrokosmos
Cat no: GO0521EP
Barcode: 5705934004098
ISRC: DK 6KA 21 005 01-04
LC code: 09240
Label: GO Danish Folk Music
Photo: Neli Garnet www. Neligarnet.com
Coverdesign: Linnéa Villén

Mads Vinding, bass, composer.
Andreas Tophøj, violin, vocals
Linnéa Villén, flute, vocals, composer.

World-renowned jazz bassist, soloist-trained flutist and dedicated folk-fiddler meets across genres, age, humor and compositions.

Vinding, Villén & Tophøj´s new EP, invites us to good company with the jazz bassist Mads Vinding, flutist and singer Linnéa Villén and folk music violinist Andreas Tophøj. Solos, own compositions, and songs go hand in hand with the oldest Danish melody we know – performed by musician personalities who inspire and challenge each other across ages and genres.

The three musicians are highly respected in their respective fields and core competencies: Jazz, classical and folk music. On the EP, they meet in a borderland in the folk music expression with notes to the jazzy.

Bassist, Mads Vinding started his career as a professional musician as a mere 16-year-old and has more than 600 recordings behind him. Mads has played with legends as Herbie Hancock and Ben Webster.

Flutist and singer, Linnéa Villén graduated from the soloist class in Copenhagen in 2014 with a highly acclaimed debut concert. She is a frequently used chamber and orchestra musician – among other things. in the duo “Villén & Sjølin”, and orchestras such as the Radio Symphony Orchestra and the Royal Chapel. Linnaeus has also studied singing at the Anne Rosing Institute.

Violinist, Andreas Tophøj has become one of the most prominent violinists on the Danish folk music scene. In 2015, Andreas achieved the personal honor of being nominated as “Artist of the Year” at the Danish Music Award Folk.

Tracks

 1. Drømte mig en drøm i nat (1945) / Text: Erik Berthelsen, Music: Povl Hamburger / Arrangement: Mads Vinding
  Drømte mig en drøm i nat  (
  Dreamed me a dream last night) is our (DK) oldest known melody which can be dated all the way back to the 13th century, when it was enshrined in Scanian law. In 1945 it was re-edited by Povl Hamburger and the same year Erik Berthelsen finished the lyrics to the song as we know it today.
 2. Mikrokosmos (2020) / Text: Erik Axel Karlfeldt / Music: Linnéa VillénMikrokosmos with lyrics by Erik Axel Karlfeldt and music by Linnéa Villén expresses the atmosphere in the 4 seasons and at the same time it expressively depicts the 4 temperaments. The microcosm refers to “a small and limited world which constitutes a human (spiritual) abode understood as a miniature of the whole universe.”
 3. Vejbossa (2018)  / Music: Mads Vinding 
  Vejbozza is written by Mads Vinding for the TV program ”Det lille hus ved motorvejen” (“The little house by the highway”) with host Anne Marie Helger and conductor Frans Bak. You can see a pretty young Mads on bass if you google the program.
 1. Tilgivelse er! (2017) / Tekst: Mette Marbæk, Musik: Linnéa Villén og Mads Vinding
  Tilgivelse er!(Forgiveness is!) is a poetic song about the fact that forgiveness can only take place in interaction with one or more others. Forgiveness is contrasted with forgiveness, which is where loneliness is best.